Zabawy matematyczne w przedszkolu | Cele nauczania i przykłady

“Matematyka nie jest ani trudna, ani nudna. Zwłaszcza, jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka”...

W ramach rozwijania kompetencji matematycznych w przedszkolu, dzieci zdobywają pewną wiedzę i rozwijają określone postawy. Choć mogłoby się wydawać, że matematyka w przedszkolu znacznie różni się od tej, którą wykorzystujemy w życiu dorosłym, to jest ona niezwykle potrzebną nauką.

Zabawy matematyczne w przedszkolu pozwalają rozwinąć intelekt dziecka, a także wiele innych obszarów, takich jak orientacja przestrzenna. Stosowanie zabaw matematycznych w przedszkolu pomaga dziecku w nauce liczebników głównych i porządkowych, dodawania i odejmowania, przeliczania obiektów, a także rozwija rytmy i rytmiczną organizację czasu.Zabawy matematyczne w przedszkolu pozwalają rozwinąć intelekt dziecka, a także wiele innych obszarów, takich jak orientacja przestrzenna. Stosowanie zabaw matematycznych w przedszkolu pomaga dziecku w nauce liczebników głównych i porządkowych, dodawania i odejmowania, przeliczania obiektów, a także rozwija rytmy i rytmiczną organizację czasu.
Zabawy matematyczne w przedszkolu powinny być dostosowane do wieku dziecka i etapu rozwoju.


Dzieci 3-letnie

Zabawy matematyczne pozwalają przedszkolakowi nauczyć się stosowania określeń w odniesieniu do konkretnych przedmiotów: mały, duży, lekki, ciężki (na zasadzie przeciwieństwa), a także wskazywania w parze przedmiotów lżejszych i cięższych, mniejszych i większych.

Dzieci 4-letnie 

Czterolatki uczą się oceniać wielkości przedmiotów poprzez stosowanie porównań: mniejszy od…, większy od… oraz porównywać ciężar dwóch przedmiotów: lżejszy od…, cięższy od…Poprzez zabawy matematyczne uczą się też używania określeń: mały, mniejszy, najmniejszy; duży, większy, największy; taki sam.


Dzieci 5-, 6-letnie

Większe przedszkolaki poznają różnego rodzaju wagi oraz ich rolę w określaniu ciężaru przedmiotów. W zabawach matematycznych pojawia się eksperymentowanie z wagą szalkową: próby ważenia przedmiotów.Następuje też porządkowanie przedmiotów według wielkości malejącej i wzrastającej oraz rozumienie, że ciężar przedmiotu nie zależy od jego wielkości.
Edukacja matematyczna w przedszkolu powinna być jak najbardziej przyjemna i urozmaicona, aby przedszkolaki poprzez naukę odczuwały jednocześnie zabawę.
Świetnym pomysłem na czerpanie inspiracji do zajęć jest skorzystanie z platformy, która umożliwia obejrzenie kilkudziesięciu materiałów, przygotowanych specjalnie dla nauczycieli przedszkolnych. Na platformie znajdziesz wideo, materiały do pobrania oraz audio – zbiór materiałów z różnych dziedzin do nauki dzieci w przedszkolu. Dodatkowo dostępne są regularne, premierowe odcinki, dzięki czemu zawsze będziesz mieć dostęp do nowych zabaw matematycznych w przedszkolu i nie tylko.

Poniżej przedstawiamy przykłady zabaw matematycznych w przedszkolu dla różnych grup wiekowych.

 

Matematyczne składanki – dzieci 3-, 4-letnie

Dla najmłodszych dzieci dobrym ćwiczeniem będzie sztuka składania papieru. Wszystkie czynności, czyli składanie i wycinanie papieru, dziecko odczuwa jako potrzebne, a sens działania przekłada się na wielką radość z odkrywania nowych form.

Do zabawy potrzebujemy kartki kolorowego papieru, nożyczki, klej i materiały do rysowania. Wycinamy wcześniej koła z kolorowego papieru i rozdajemy dzieciom wraz z resztą materiałów. Pytamy dzieci: co może powstać, gdy złożymy, rozłożymy, a potem przetniemy kółka?

Dzieci układają dowolną kompozycję na kartkach. Niektóre dzieci będą układać przecięte kółka w dowolny sposób i szukać docelowego kształtu, niektóre przylepią, aby dorysować pewne elementy. Inne będą dumne z samego przecięcia i przylepienia tak powstałych form. Każdy sposób na poszukiwanie i odkrycie czegoś jest cenny. Zabawa w poszukiwanie obrazka i nadanie mu znaczenia motywuje dzieci do pracy.

Dzieci porównują kolory i wielkości, rozmieszczają obiekty na papierowej planszy, przeliczają. Nauczyciel włączając się do zabawy, prosi przedszkolaki o wypowiedzi, nadając odpowiednimi pytaniami sens matematyczny rozmowie. To samo można zrobić z kwadratami przeciętymi na pół i trójkątami (dla starszych dzieci).

Rysunek 1. Kwiatki

Rysunek 1. Kwiatki

 

Matematyka w terenie – dzieci 4-, 5-letnie

Przedszkolak poznaje matematykę w różnych sytuacjach życia codziennego. Zabawy matematyczne w przedszkolu mogą odbywać się także na dworze.

Dzieci chętnie oddają się zabawom polegającym na pokonywaniu wyznaczonych tras. Taki rodzaj aktywności rozwija samodzielność i wzmacnia wiarę we własne siły.

Zabawy na świeżym powietrzu tworzą naturalne sytuacje do nauki liczenia: począwszy od tupnięć, klaśnięć i podskoków w zabawach ruchowych po gromadzenie i przeliczanie okazów przyrodniczych. Przedszkolaki mogą zbierać kamienie, nasiona i owoce, które mogą posłużyć jako elementy zbiorów.

Wykorzystując dobra natury, dzieci podczas zabawy mogą zebrać kasztany, z których dostają polecenie wykonania kasztanowego węża złożonego z ustalonej liczby elementów. Kilka uczestników ma za zadanie ułożyć równo, jeden blisko drugiego, szereg liczący np. 12 kasztanów. Kasztany mają różne wielkości, więc węże mogą wyraźnie się różnić. Efekt sprowokuje dzieci do wielokrotnego przeliczenia elementów dla sprawdzenia wyników. Jest to świetne ćwiczenie jako wstęp do zrozumienia zjawiska stałości i niezmienności liczby liczonych przedmiotów, bez względu na ich ułożenie i wygląd.

Zabawy matematyczne w przedszkolu możesz wykonywać przy użyciu różnych narzędzi – czasem wystarczy jedynie obserwacja otoczenia wokół nas.

Po więcej inspiracji na zabawy, zapraszamy na naszą platformę.

 Wchodzę >>